Życie w wolnym kraju nie oznacza jednak wolności totalnej. Wycinka drzew na własnej działce obarczone jest wieloma uregulowaniami prawnymi. W świetle polskiego porządku prawnego mimo że posiadamy prawo własności, nie możemy postępować całkowicie swobodnie w kwestii do drzew.

Przepisy regulujące wycinkę drzew na własnej działce

Sytuację wycinania drzew na prywatnej nieruchomości reguluje ustawa z 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody. Każde wycięcie drzewa może odbyć się po uiszczeniu odpowiedniej opłaty i otrzymaniu pozwolenia w urzędzie miejskim lub gminy. Takie pozwolenie na wycięcie drzew wydaje wójt, burmistrz albo prezydent miasta, np. Krakowa. Jeżeli na prywatnej posesji rosną drzewa wpisane do rejestru zabytków, konieczne jeszcze jest też zezwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków.

Niekiedy wniosek to za mało do całkowitego załatwienia tej kwestii. Należy spełnić jeszcze wiele dodatkowych przesłanek, która związane są z dodatkowymi wydatkami. Kwestie które należy załatwić w urzędzie mogą pochłonąć wiele czasu. Bez przejścia przez urzędowy rygor nie będzie można wyciąć bez konsekwencji drzew na własnej działce. Swawola w tym obszarze wiąże się z niemałymi karami finansowymi

W Ustawie przewidziano jednak pewne wyjątki. Zwolnione z obowiązku posiadania pozwolenia na wycinkę drzew są takie oto podmioty:

- Spółdzielnie oraz wspólnoty mieszkaniowe

- Zarządcy nieruchomości, które są własnością Skarbu Państwa

- Użytkownicy wieczyści

- Właściciele nieruchomości, które nie mają https://www.balance.net.pl/wycinka-drzew-krakow-2022/ uregulowanego stanu prawnego

Jeśli posiadacz nieruchomości otrzyma zgodę administracyjną na wycinkę drzew Kraków 2022, zobowiązany jest do działań rekompensujących w postaci finansowej -odpowiednia opłata albo przeprowadzeniu nasadzeń zastępczych, ewentualnie przesadzenia drzew na inny obszar.

Informacje

Kategoria: Usługi

Tagi dla artykułu

usługi